FMC Management
 

Strategie inwestycyjne

Platforma transakcyjna Trading Station w wersji desktop posiada szereg narzędzi do testowania i optymalizacji strategii inwestycyjnych na rynku Forex. Umożliwia ona testowanie zarówno teoretycznych wyników wbudowanych strategii pobranych z zasobów internetowych lub stworzonych samemu. Optymalizacja może się odbywać w oparciu o zasadę brutalnej siły, oznaczającej testowanie wszystkich możliwych zestawów parametrów (jest to metoda skuteczna, jednakże przy dużej ilości wymaganych testów bardzo wolna) albo przy użyciu algorytmów genetycznych (metoda znacznie szybsza, ale mniej dokładna).

 

Testowanie strategii

Trading Station w wersji desktop pozwala na przeprowadzanie testów strategii inwestycyjnych na danych historycznych.

 

 

Moduł testowy Trading Station dostarcza następujących danych statystycznych:

  • Graficzne oznaczenie na wykresie momentów zawierania transakcji
  • Wykres krzywej kapitału
  • Szczegółową historię zawartych transakcji
  • Podsumowanie skuteczności strategii

Pozwalają one ocenić efektywność danej strategii oraz pomagają znaleźć obszary, w których dana strategia może zostać ulepszona. Testowanie strategii inwestycyjnych na danych historycznych pozwala nabrać zaufania do danej strategii zanim zostanie ona wykorzystana podczas zawierania transakcji rzeczywistych.

 

Optymalizacja strategii

Przy tworzeniu własnej strategii niezwykle ważna jest jej optymalizacja. Trading Station ma wbudowany moduł, dzięki któremu możliwe jest testowanie szerokiego zakresu parametrów. Pozwala to na szybkie znalezienie zestawu najlepszych współczynników możliwych do zastosowania w rzeczywistych transakcjach na rynku Forex.

 

 

Zadaniem procesu optymalizacji jest znalezienie takiego zestawu parametrów, który zapewni wyniki odpowiadające oczekiwaniom danego gracza. Każdy z inwestorów ma inne oczekiwania, dlatego też moduł optymalizacji dostarcza wartości kilkunastu parametrów wyjściowych, które można następnie sortować w celu znalezienia optymalnego zestawu parametrów wejściowych.

 

Moduł optymalizacji zawiera także graficzną macierz danych, dzięki której można szybko wyszukać kombinacje parametrów wejściowych zapewniających najbardziej stabilne wyniki inwestycji na rynku Forex.

Serwis zintegrowany z aplikacjami LucidOffice