FMC Management
 

Platforma Walutowa

Platforma Transakcyjna umożliwia przeprowadzanie transakcji spekulacyjnych i zabezpieczających za pośrednictwem internetu. Jest to wygodne rozwiązanie dla firm oraz inwestorów indywidualnych z kilku powodów:

 • Korzystając z platformy klient uzyskuje bezpośredni dostęp do rynku
  międzybankowego,
 • Przeprowadzane transakcje są wolne od jakichkolwiek opłat czy
  prowizji*,
 • Brak marży bankowej związanej z pośrednictwem dealera**,
 • Możliwość dokonywania transakcji 24 godziny na dobę (z wyłączeniem
  weekendów),
 • Dostęp do kontraktów akcyjnych i indeksowych bez konieczności telefonicznego
  kontaktu z domem maklerskim.

Jeszcze do niedawna Firmy oraz osoby fizyczne skazane były na pośrednictwo banków w dostępie do rynku walutowego co wiązało się niekiedy z gigantycznymi marżami** nakładanymi przez te podmioty - opłacalność takich operacji jest jednak wątpliwa. Obecnie wszyscy inwestorzy mają dostęp do rynku międzybankowego za pośrednictwem platformy transakcyjnej
Wszystkim zainteresowanym proponujemy darmowy dostęp do demonstracyjnej wersji Platformy. Więcej informacji na temat Platformy Transakcyjnej znajdą Państwo w załadce FX KONTO.

 

*Futures Commission Merchant (FCM) i Broker Obsługujący otrzymują wynagrodzenie w postaci różnicy między ceną sprzedaży (Ask), a ceną kupna (Bid) tzw. spread.**Bez odpowiedniego zarządzania ryzykiem, wysoki poziom dźwigni może doprowadzić zarówno do dużych zysków jak i strat.
"Transakcje wymiany walut niosą ze sobą wysoki poziom ryzyka i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Wysoki poziom dźwigni może działać zarówno na twoją korzyść jak i niekorzyść. Przed podjęciem decyzji o inwestycji w waluty należy starannie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na
ryzyko. Istnieje możliwość poniesienia straty części lub wszystkich środków z początkowej inwestycji, dlatego nie należy inwestować pieniędzy, na których
stratę nie można sobie pozwolić. Należy być świadomym wszystkich zagrożeń związanych z handlem walutami i zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, jeżeli zaistniały jakiekolwiek wątpliwości. "

Serwis zintegrowany z aplikacjami LucidOffice