FMC Management
 

Dokumentacja

Dokumenty wymagane do otwarcia konta transakcyjnego przez:

1. Osobę fizyczną:

a) Ksero/skan dowodu osobistego lub paszportu właściciela konta,
b) Wypełniony oraz podpisany przez właściciela konta formularz zgłoszeniowy.
c) Ksero/skan np. rachunku za prąd.

2. Osobę prawną:

a) Ksero/skan dowodu osobistego lub paszportu reprezentacji firmy zgodnej z właściwym rejestrem,
b) Ksero/skan aktualnego wyciągu z właściwego rejestru,
c) Wypełnioną i podpisaną przez uprawnioną osobę umowę.

Wypełnione formularze oraz wymagane dokumenty należy przesłać na adres:

FMC Management Sp. z o.o.
Ul. Iwonicka 39A, 
02-924 Warszawa

 

Klienci, którzy podejmą decyzję o wypłacie części lub całości zgromadzonych na rachunku środków proszeni są o wypełnienie formularza.

Do przeczytania dokumentów niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader: Pobierz program

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt:

tel: (0-22) 898 83 80

Serwis zintegrowany z aplikacjami LucidOffice