FMC Management
 

Otwórz konto

 

W jaki sposób założyć rachunek rzeczywisty?

 

1. Kliknij w przycisk „Otwórz Konto Rzeczywiste”, po czym pojawi się okno umożliwiające otwarcie konta.

 

 

2. Wybierz walutę bazową oraz rodzaj rachunku, a następnie  kliknij przycisk „Open an Account” – otwórz konto.

3. Wypełnij elektroniczny formularz zbudowany z czterech części:

 

I. Dane osobowe (Personal Contact Information)
II. Informacje o zatrudnieniu (Employment Information)
III. Informacje o doświadczeniu inwestycyjnym i sytuacji finansowej klienta (Trading and Financial Information)
IV. Bezpieczeństwo i dokumenty (Security and Agreements)

 

Uwaga!

W każdej chwili możesz zapisać częściowo uzupełniony wniosek i wrócić do jego wypełniania później.

 

4. Zaakceptuj wymagane oświadczenia.

5. Sprawdź podane informacje i zatwierdź wniosek.

6. Wyślij wymagane dokumenty.

 

Dokumenty niezbędne do otwarcia konta rzeczywistego przez:

 

I.   Osobę fizyczną:

a) Ksero/skan dowodu osobistego lub paszportu właściciela konta,

b) Wypełniony oraz podpisany przez właściciela konta formularz zgłoszeniowy.

c) Ksero/skan np. rachunku za prąd.

 

II.   Osobę prawną:

a) Ksero/skan dowodu osobistego lub paszportu reprezentacji firmy zgodnej z właściwym rejestrem,

b) Ksero/skan aktualnego wyciągu z właściwego rejestru,

c) Wypełnioną i podpisaną przez uprawnioną osobę umowę.

 

Wypełnione formularze oraz wymagane dokumenty należy przesłać na adres:

FMC Management Sp. z o.o.

ul. Iwonicka 39A,

02-924 Warszawa


Aby porozmawiać z konsultantem FMC Management zanim założysz konto, zadzwoń pod numer telefonu (022) 898-83-80.

 

 

Serwis zintegrowany z aplikacjami LucidOffice