FMC Management
 

Tabela spreadów

Co to jest spread i w jaki sposób ustala się jego wysokość?

Spready oznaczają różnicę pomiędzy najwyższym kursem sprzedaży i najwyższym kursem kupna instrumentu finansowego. Są one dla inwestorów na rynku Forex głównym kosztem, jaki ponoszą. Wysokość spreadów jest podawana w pipsach.

 

 

W przypadku platformy FXCM na spread składa się różnica cen pomiędzy najlepszymi propozycjami dostawców płynności powiększona o tzw. markup (wynagrodzenie za umożliwienie inwestorowi przeprowadzenia transakcji na rynku walutowym). Dzięki temu Klient ma możliwość sprzedaży danej pary walutowej po cenie trochę niższej niż cena kupna (bid) w najlepszej ofercie dostępnej na rynku międzybankowym oraz nabycia instrumentów finansowych po cenie nieco wyższej niż cena najlepszej oferty sprzedaży (ask), jaką oferują w danej chwili dostawcy płynności.

W przypadku platformy FXCM spready są zmienne (w przeciwieństwie do stałych spreadów proponowanych przez brokerów działających w modelu Dealing Desk) i na ich wielkość wpływa sytuacja na rynku forex. Dzięki temu wszyscy nasi Klienci w dowolnych warunkach rynkowych mogą bardzo szybko zawierać transakcje, mając przy tym pewność, iż nie otrzymają rekwotowania (odrzucenie zlecenia i propozycja zawarcia transakcji po nowym (gorszym) kursie).

 

Sprawdź wielkość spredów na FXCM.

 
Serwis zintegrowany z aplikacjami LucidOffice