FMC Management
 

Dane Firmy


Financial Markets Center Management Sp. z o.o.
ul. Resorowa 28,

02-956 Warszawa
mail: fmcm@fmcm.pl
Nr KRS 0000237621, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 5252332767, REGON 140137124
Kapitał zakładowy: 500.000 PLN (w całości wpłacony)

tel +48 22 898 83 80, fax +48 22 8981602


 

Serwis zintegrowany z aplikacjami LucidOffice