FMC Management
 

Aktualności

RSS Facebook

Kategorie

Kalendarium

22 lipiec 2024

Puls rynku: Aktualności

2014-09-17 16:00

Po 16:00

W Polsce, jak się dziś okazało, produkcja przemysłowa w sierpniu spadła o 8,5 proc. m/m, co było nader słabym wynikiem, zakładano bowiem spadek – ale tylko o 5,4 proc. m/m. Co więcej, w relacji rocznej produkcja ta obniżyła się (jeśli nie uwzględniać sezonowości) aż o 1,9 proc., gdy tymczasem zakładano wzrost o 0,7 proc. Taki wzrost nastąpił, ale po wliczeniu sezonowości.

Tym niemniej złotówka jest dziś tak naprawdę zależna od EUR/USD i tego, co powie Janet Yellen. Skoro na EUR/USD notowano wyjścia do góry, to na parach związanych z PLN mamy kursy relatywnie niskie: 3,23 – 3,2330 na USD/PLN (ok. 15:30) oraz okolice 4,1870 – 4,19 na EUR/PLN.

2014-09-03 17:10

Po 16:00

RPP jest gotowa rozpocząć "dostosowanie polityki pieniężnej", jeśli nowe dane makroekonomiczne potwierdzą osłabianie się koniunktury. To może oznaczać luźną politykę monetarną. Tymczasem późnym popołudniem na EUR/PLN mamy 4,1910, na USD/PLN 3,19, zaś na EUR/USD 1,3135. Można zatem powiedzieć, że korekta wciąż trwa i zapewne dla kupujących euro i dolara za PLN to dobre okazje, jakkolwiek bywały już dziś lepsze. Ogólną tezę o tym, że EUR/USD zmierza ku 1,31 prawdopodobnie można potwierdzić, chyba że sytuacja w Rosji zakończy się w szybkim tempie w bardzo optymistyczny sposób, ale nie jest to aż tak oczywiste, mimo pierwszych sygnałów.

2014-09-01 08:00

Dane o PKB Niemiec zgodnie z prognozą

Dane o PKB Niemiec za II kw. wpisały się w prognozy. Nastąpił spadek w relacji kwartalnej o 0,2 proc. i wzrost w rocznej o 0,8 proc. Poprzednio notowano zwyżkę o 0,7 proc. k/k i o 2,5 proc. r/r.

2014-08-21 10:15

Po odczytach PMI z Niemiec i Strefy

Niemiecki PMI dla przemysłu - według wstępnych danych - wyniósł w sierpniu 52 pkt (spodziewano się 51,8 pkt), dla usług zaś 56,4 pkt (zakładano 55,5 pkt). W Strefie Euro odpowiednie wartości to 50,8 pkt (prognoza 51,3 pkt) oraz 53,5 pkt (zgodnie z przewidywaniami).

EUR/PLN lokuje się kwadrans po 10:00 w okolicy 4,19, na USD/PLN mamy 3,1580 - 3,1590, na EUR/USD 1,3270.

2014-08-14 10:25

Podano odczyt dynamiki PKB Polski

PKB Polski w drugim kwartale bieżącego roku wzrósł o 0,6 proc. w relacji kwartalnej (zakładano dynamikę 0,1 proc.), a zarazem o 3,2 proc. w skali rocznej (zgodnie z prognozą).

2014-08-05 16:05

Dane amerykańskie

Lipcowy PMI dla usług w USA spadł z 61 pkt do 60,8 pkt. Indeks ISM, o zbliżonej konstrukcji i wymowie, wzrósł tymczasem z 56 pkt do 58,7 pkt.

Zamówienia na dobra liczone bez środków transportu wzrosły w czerwcu aż o 1,9 proc. m/m, choć spodziewano się tylko 0,8 proc. m/m. Zamówienia na dobra trwałego użytku zwiększyły swą wartość w stosunku do maja o 1,7 proc. m/m (zakładano 0,7 proc. ), a zamówienia w przemyśle - o 1,1 proc. (prognoza 0,5 proc.).

2014-08-05 10:02

Indeksy PMI dla Niemiec i Strefy Euro

PMI dla usług w Niemczech wyniósł w lipcu 56,7 pkt, a nie 56,6 pkt - jak się spodziewano. Wynik był zatem lepszy od prognozy, zaś ten dla Strefy Euro (54,2 pkt) odrobinę gorszy (zakładano 54,4 pkt), niemniej ogólne wrażenie jest raczej optymistyczne. Rezultat francuski wpisał się całkowicie w prognozę (tj. wskaźnik wzrósł z 48,2 pkt do 50,4 pkt), poprawa (i to ponad przewidywania) nastąpiła też w Hiszpanii, gdzie PMI dotarł do 56,2 pkt (z 54,8 pkt w czerwcu). Takie wyniki wstępnie i teoretycznie mogą oznaczać lekkie wzrosty na eurodolarze w dniu dzisiejszym, można jednak mniemać, że pozytywny wymiar danych został już zdyskontowany - i tak naprawdę po publikacji mamy lekką zniżkę z 1,3420 do okolic 1,3410 - 1,3408.

2014-08-01 16:01

PMI i ISM z USA

Indeks PMI dla przemysłu USA spadł w lipcu z 56,3 pkt do 55,8 pkt, a poprzednio wynosił 57,3 pkt. Indeks ISM tymczasem wzrósł z 55,3 pkt do 57,1 - nieco powyżej zakładanego poziomu 56 pkt.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Serwis zintegrowany z aplikacjami LucidOffice