FMC Management
 

Aktualności

RSS Facebook

Kategorie

Kalendarium

24 maj 2024

Puls rynku

2012-05-28 13:15

Seria zawieszeń na Newconnect

Rynek NewConnect

25 maja Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. działając na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu zawiesił obrót akcjami spółki Dom Maklerski TMS Brokers S.A. Przyczyną takiej decyzji było zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji tego podmiotu. W poniedziałek Nabbe Investments i inni znaczący akcjonariusze ogłosili przymusowy wykup 259.828 akcji stanowiących, 7,36% głosów na WZ.

Ten przypadek zawieszenia notowań nie jest jednak odosobniony. W ostatnim czasie Zarząd GPW podjął jeszcze kilka podobnych decyzji. Dotknęła ona między innymi spółki: Inwazja PC S.A., IPO S.A. oraz ONERAY INVESTMENT S.A. Podstawą zawieszenia tych trzech podmiotów był przepis §11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Mówi on, że Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu. W przypadku dwóch ostatnich spółek okres zawieszenie nie będzie jednak długi, bowiem w dniu dzisiejszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął decyzję o odwieszeniu notowań z dniem 29 maja 2012 roku.

Michał Mąkosa
Płytkość rynku sprzyja niedźwiedziom -->
Serwis zintegrowany z aplikacjami LucidOffice